Co obejmuje szkolenie?

Oprócz wiedzy na temat wybranej grupy produktów na szkoleniu uzyskasz wiedzę o:

  • Szczegółach dotyczących prawodawstwa, czynników rynkowych i możliwości w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
  • Informacje o najnowszych produktach i usługach Stiebel Eltron, w tym o nowych kalkulatorach wymiarowania
  • Informacje o wspólnym programie marketingowym
  • Informacje o naszym programie gwarancyjnym
  • Poczęstunek