Program Fachowy Instalator STIEBEL ELTRON

Program Fachowy Instalator

Dołącz do prestiżowej grupy Fachowych Instalatorów

Program „Fachowy Instalator” jest skierowany do firm instalacyjnych posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w montażu pomp ciepła do c.o./c.w.u. (powietrznych i/lub gruntowych) marki STIEBEL ELTRON i przygotowaniu ich do pierwszego uruchomienia przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe STIEBEL ELTRON.

Dołącz do elity i zostań Fachowym Instalatorem pomp ciepła STIEBEL ELTRON.

Korzyści:

 1. Certyfikacja STIEBEL ELTRON
 2. Zaawansowane szkolenia potwierdzone certyfikatem Fachowego Instalatora
 3. Publikacja w oficjalnej bazie Fachowych Instalatorów na stronie internetowej oraz w social-mediach STIEBEL ELTRON
 4. RABAT ZA FACHOWOŚĆ – rabat do 1500 zł* wypłacany instalatorowi za zamontowane i odebrane przez serwis pompy ciepła STIEBEL ELTRON objęte akcją (zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem)
 5. Leady od klientów indywidualnych
 6. Informacje i pełne wsparcie techniczne
 7. Wsparcie marketingowe:
 • udział w kosztach reklamy na samochodach Instalatorów,
 • markowe ubrania robocze,
 • lokalne akcje i kampanie marketingowe,
 • zaproszenie na lokalne Zjazdy Fachowego Instalatora.

* Szczegóły akcji Rabat za Fachowość dostępne w regulaminie po logowaniu. 

Pobierz dokument:

Pobierz dokument:

Pobierz dokument:

Jak przystąpić do programu?

Jak otrzymać certyfikat Fachowego Instalatora?

Certyfikat „Fachowy Instalator” wydawany jest imiennie lub na firmę na okres dwóch lat. Po tym czasie, po ponownej weryfikacji, podlega  wydłużeniu na kolejny okres dwóch lat. Warunkami koniecznymi dla uzyskania certyfikatu są:

 • udokumentowany montaż minimum pięciu pomp ciepła STIEBEL ELTRON,
 • rekomendacja przez serwis STIEBEL ELTRON i/lub Konsultanta STIEBEL ELTRON i/lub udział w szkoleniu pt. „Fachowy Instalator”,
 • ogólna wiedza z zakresu hydrauliki i elektryki (dobór odpowiednich średnic rurociągów, odpowiednie zabezpieczenie instalacji),
 • znajomość produktów STIEBEL ELTRON, nazewnictwa oraz ich specyfiki.

 

Programy Grantowe

Dla firm uczestniczących w ogólnopolskich lub lokalnych programach grantowych również przyznajemy certyfikat „Fachowego Instalatora” na podobnych zasadach, na okres dwóch lat. Firma ubiegająca się o certyfikat musi spełnić takie same warunki a certyfikat jest wydawany wyłącznie na firmę. Certyfikowany Partner zgłasza STIEBEL ELTRON u operatora Programu Grantowego jako dostawcę urządzeń. Certyfikat wydawany jest na podstawie wniosku o jego przyznanie lub na podstawie rekomendacji Autoryzowanego Zakładu Serwisowego  bądź Działu Technicznego STIEBEL ELTRON.

W pierwszym przypadku STIEBEL ELTRON zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności i jakości instalacji wykonanej przez firmę, która certyfikat otrzymała. Za proces weryfikacji firm oraz przyznania certyfikatu odpowiedzialny jest:

Mariusz Basałyga, Dyrektor ds. Zamówień Publicznych

Znak: Fachowy Instalator
Program Fachowy Instalator: Tomasz Tchórzewski - Dyrektor ds Inwestycji
Tomasz Tchórzewski Dyrektor ds. Inwestycji
572 993 205