Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w nowym budynku

O programie

Cel programu


Głównym celem programu jest upowszechnienie stosowania ekologicznych pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Na zakup urządzania będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 7.000 do 21.000 zł. Dotacje z programu mają pokrywać do 30% kosztów zakupu i montażu pompy ciepła, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – nawet do 45%.  Budżet całego programu wynosi 600 mln zł i pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego, będącego specjalnym instrumentem finansowym UE.


Dla kogo?


O dotację będą mogły się ubiegać osoby, które zakupiły i zamontowały pompę ciepła w swoim nowo wybudowanym domu mieszkalnym. Przez taki budynek w programie „Moje Ciepło” rozumie się dom, w którym podczas składania wniosku nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, ani wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowo budynek musi spełniać podwyższone standardy energetyczne. Oznacza to, że roczne zapotrzebowanie (wg audytu energetycznego) na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. (EPH+W) nie może przekroczyć 63 kWh/ m2 /rok dla wnioskujących w 2022 roku oraz 55 kWh/ m2 /rok dla wniosków składanych w latach kolejnych. Te energooszczędne budynki wymagają więc zastosowania kontrolowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Co ważne, należy pamiętać o zasadzie, że najpierw realizacja inwestycji, a następnie wypłata dofinansowania.


Terminy


  • Start naboru wniosków: od 29 kwietnia 2022r.
  • Okres kwalifikacji wniosków: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2026r. lub do wyczerpania przeznaczonej puli środków.

 


Gdzie i jak złożyć wniosek?


  • Podmiotem przydzielającym dotacje w programie „Moje Ciepło” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.
  • Proces składania wniosku jest dość intuicyjny, ale wymaga posiadania profilu zaufanego, umożliwiającego elektroniczne podpisanie wniosku.

Generator wniosków

Dotacje

Podstawowe poziomy dofinansowania zakupu pomp ciepła do nowych domów

Pompy ciepła gruntowe:

  • do 30%, nie więcej, niż 21.000,- zł.

Przykładowe produkty spełniające wymagania: HPG-I 04 S Premium oraz HPG-I 06 DCS Premium

 

Pompy ciepła powietrzne oraz z wbudowanym rekuperatorem:

  • do 30%, nie więcej, niż 7.000,- zł.

Przykładowe produkty spełniające wymagania: powietrze/woda

 

 

 


Rozwiązania STIEBEL ELTRON

Pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła

STIEBEL ELTRON posiada w swoim portfolio szeroką gamę produktów o wysokich klasach efektywności energetycznej, które znakomicie wpisują się w program MOJE CIEPŁO. 

Idź na skróty! W naszej kampanii oferujemy specjalne pakiety pomp ciepła dedykowane nowym domom.


Weź dofinansowanie


Oficjalna strona programu

 


Wejdź

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie Ci ich udzielimy. Zapytaj naszego Konsultanta handlowego w swoim regionie lub znajdź Partnera / Instalatora.

Znajdź Konsultanta

Wyszukaj Partnera / Instalatora