Odczyt listy błędów

Centrala wentylacyjna wyświetla komunikat o błędzie?

Lista błędów daje przegląd błędów zarejestrowanych przez urządzenie w niedawnej przeszłości. Lista błędów zawiera do 10 komunikatów o błędach. Obróć pokrętło dotykowe, aby wyświetlić wszystkie wpisy na liście błędów. Wyświetlacz na liście błędów zawiera kod błędu wraz z datą i godziną. Nasz film pokazuje, jak odczytać listę błędów LWZ.

Uwaga!

Zawsze podawaj kod błędu (ów) przy kontakcie z serwisantem lub infolinią techniczną producenta!