Ustawianie trybu dziennego, nocnego i ciepłej wody

W ten sposób ustawisz programy pracy w LWZ

Oszczędność energii i kosztów dzięki programom pracy: pod koniec sezonu grzewczego aktywuj tryb ciepłej wody w zintegrowanym urządzeniu wentylacyjnym LWZ, aby urządzenie dostarczało tylko ciepłą wodę. Wyjeżdżasz na wakacje? Użyj trybu obniżenia temperatury (tryb nocny), aby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i oszczędzać energię. Nasz film pokazuje, jak to zrobić.

Ustawianie trybów pracy: wskazówki dotyczące pracy w trybie dziennym, nocnym i ciepłej wody

  1. Tryb dzienny: zalecamy te tryby pracy w ciągu dnia, gdy w domu przebywają ludzie. W trybie dziennym ogrzewanie działa z ustawionymi nastawami dziennymi. Tryb dzienny nie ma wpływu na przygotowanie ciepłej wody i wentylację. Zawsze działają one zgodnie z ustawionym programem czasowym.
  2. Tryb obniżenia (tryb nocny): ten tryb pracy jest zalecany w nocy lub w ciągu dnia, gdy w domu nie przebywają żadne osoby. W trybie obniżenia (tryb nocny) ogrzewanie działa z ustawionymi nastawami nocnymi. Tryb obniżenia nie ma wpływu na przygotowanie ciepłej wody i wentylację. Zawsze działają one zgodnie z ustawionym programem czasowym.
  3. Tryb ciepłej wody: zalecamy ten tryb pracy, gdy okres ogrzewania dobiegł końca i ma być dostarczana wyłącznie ciepła woda. Tryb ciepłej wody jest aktywowany zgodnie z ustawionymi programami czasowymi. Osiągana jest dzienna wartość zadana ciepłej wody dla aktualnej pary czasów przełączania. Ogrzewanie jest wyłączone, z wyjątkiem funkcji ochrony przed zamarzaniem. Praca z ciepłą wodą nie ma wpływu na wentylację.
Zobacz inne pomocne filmy
Hilfe zur Selbsthilfe

Sie haben Fragen zu Ihrem Gerät? In unseren FAQ beantworten wir die häufigsten Fragen und geben Ihnen erste Hilfestellung.

Zur Hilfe-Seite