Ustawianie temperatury w pomieszczeniu oraz programu ogrzewania

W ten sposób ustawisz komfortową temperaturę i program ogrzewania w trybie komfortu i ECO na pompie ciepła

Na sterowniku pompy ciepła można szybko i łatwo ustawić komfortową temperaturę. Wskazówka dotycząca oszczędzania energii przez pompę ciepła: korzystaj z indywidualnego programu ogrzewania, aby ogrzewać tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz. W trybie ECO temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż w trybie komfortowym. Pozwala to zaoszczędzić koszty energii! Temperaturę ECO można ustawić na przykład w ciągu dnia, gdy nie ma Cię w domu przez kilka godzin, lub w nocy. W tych okresach temperatura w pomieszczeniu jest obniżana do ustawionej wartości. Z naszych filmów dowiesz się, jak to zrobić.

Ustaw temperaturę pokojową

Uwaga dotycząca ustawiania temperatury w pomieszczeniu

Zmiana temperatury zadanej w pomieszczeniu powoduje równoległe przesunięcie krzywej ogrzewania. Im wyższa temperatura zadana w pomieszczeniu, tym wyższych kosztów energii należy się spodziewać.

Ustaw program ogrzewania

Ustawianie programu ogrzewania: oszczędzanie kosztów energii, korzystanie z funkcji ECO

W menu PROGRAM GRZEWCZY można zdefiniować dla różnych obiegów grzewczych, kiedy i jak często pompa ciepła ma ogrzewać z nastawą komfortu. W pozostałych przypadkach urządzenie będzie ogrzewać z nastawą ECO. Istnieje możliwość ustawienia ogrzewania dla:

  • każdy dzień tygodnia
  • poniedziałek - piątek (pon.-pt.)
  • sobota i niedziela (sob - niedz)
  • cały tydzień (pon.-niedz.)

Można ustawić trzy przedziały czasowe przełączania na dzień. Trzy przedziały przełączania są wyświetlane na wyświetlaczu po prawej stronie zegara. Przedział czasu przełączania składa się z czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia, po którym urządzenie powraca do poprzedniego stanu. Czas wprowadza się w odstępach co 15 minut. 

Uwagi dotyczące ustawiania programu ogrzewania

Niestety, ustawienie przedziału czasowego zawierającego północ (00:00) nie jest możliwe, należy więc ustawić dwa czasy przełączania.

W skrócie

Jaką ustawić temperaturę w pomieszczeniu?

Temperatura w pomieszczeniu ma wpływ na to, czy czujemy się w pomieszczeniu komfortowo, czy nie. Nawet jeśli istnieją indywidualne preferencje i niektórzy wolą trochę cieplej, inni trochę chłodniej, podczas ustawiania temperatury w pomieszczeniu kieruj się poniższymi wskazówkami: 

W części mieszkalnej 20 do 22 stopni Celsjusza przyczynia się do przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. W kuchni nagrzewa się także kuchenka i lodówka, tutaj wystarczy 18 stopni. W sypialni wystarczy również 17 lub 18 stopni. Przy niższych temperaturach i wilgotności w pomieszczeniu ryzyko powstania pleśni może wzrosnąć. I oczywiście w łazience może być nieco cieplej: temperatura 22 stopni jest tutaj idealna.

Jak regulować ogrzewanie zimą?

Zimą temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza. Ustawiając ogrzewanie, weź pod uwagę swoje osobiste warunki: pokój zabaw dla dzieci lub sala szpitalna mogą potrzebować o jeden lub dwa stopnie więcej w ciągu dnia. Lub odwrotnie, niektóre pokoje potrzebują o stopień mniej zwłaszcza, jeśli nikogo nie ma w domu w ciągu dnia. Wystarczy ustawić żądane temperatury i pory dnia dla trybu komfortu i trybu ECO dla sezonu grzewczego. Oznacza to, że możesz efektywnie ogrzewać nawet zimą i oszczędzać koszty.

Jak prawidłowo ustawić ogrzewanie

  1. Ustaw żądaną temperaturę pokojową dla każdego pomieszczenia.
  2. Wykorzystaj w pełni możliwości tryby: komfortowy i ECO. Odpowiednie są na przykład niższe temperatury trybu ECO w nocy i w tygodniu w ciągu dnia, kiedy nikogo nie ma w domu.
  3. Regularnie serwisuj grzejniki, ponieważ zapewnia to optymalną i energooszczędną pracę grzewczą.

Zobacz inne pomocne filmy