Stowarzyszenia

Współpraca krajowa i międzynarodowa

STIEBEL ELTRON jest mocno zaangażowany w kooperację ze stowarzyszeniami branżowymi. Zarówno w kraju jak i za granicą STIEBEL ELTRON współpracuje z innymi firmami w celu zrównoważonego rozwoju technicznego. Udział w relacjach umożliwia komunikację i szczegółową wymianę informacji między uczestnikami rynku.

PORT PC - Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi m.in. niemieckie BWP czy szwajcarskie FWS oraz uczelniami wyższymi m.in. Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą.

PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp ciepła, a także zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła m.in. przez opracowanie wytycznych branżowych z zakresu technologii pomp ciepła czy wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów EUCERT. Ponadto celem PORT PC jest stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić do stworzenia warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Do strony internetowej

SPIUG - Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (w skrócie SPiUG) działa od 2005 roku. Zrzesza firmy producenckie, które działają aktywnie na polskim rynku instalacyjno – grzewczym w zakresie nowoczesnych i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej. SPIUG stawia sobie ambitne cele i plany działania na rzecz całej branży grzewczej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń grzewczych i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej. SPIUG nie chce z założenia działać przeciw komukolwiek na rynku grzewczym w Polsce. Założone cele trudno byłoby realizować bez udziału szerszej grupy, zainteresowanych osób i firm. Dlatego SPIUG zaprasza chętnie wszystkich chętnych do współpracy, co wcale nie oznacza od razu konieczności wejścia w struktury Stowarzyszenia.

Do strony internetowej

SGGiK - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Korporacja powstała w 1992r. Zrzesza wykonawców, producentów, projektantów i handlowców. Główne cele to: troska o dobre imię zawodu i całej branży, integracja ś rodowiska  instalatorskiego,  działanie na rzecz harmonijnej i obustronnie korzystnej współpracy instalatorów, handlowców i producentów branży sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji oraz koordynacja branżowych spraw techniczno-prawnych oraz udział w bieżącym życiu gospodarczym kraju. STIEBEL ELTRON Polska jest Członkiem Wspierająm Korporacji od początku jej powstania.

Do strony internetowej

EHPA – Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli jest organizacją aktywnie promującą technologię pomp ciepła jako kluczową w celu osiągnięcia założeń Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i oszczędności energii.

EHPA ma na celu zwiększanie pozycji przemysłu pomp ciepła w Europie. Działania w tym zakresie prowadzone są głównie w obrębie komisji technicznych, w których czynny udział mogą brać członkowie EHPA. Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z decydentami, informując o korzyściach wynikających ze stosowania technologii pomp ciepła jak również zwracając uwagę na istotne kwestie które wymagają inicjatywy politycznej.

 

Do strony internetowej

PIBP - Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Niezależna instytucja non-profit, która w Polsce od 2004 roku zajmuje się  upowszechnianiem i transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyfikacją takich budynków, oraz zastosowania energii odnawialnej, Głownym celen Instytutu jest możliwie szeroka popularyzacja wiedzy dotyczącej budownictwa pasywnego. 

Do strony internetowej

Pozostałe Informacje