Stowarzyszenia

Współpraca krajowa i międzynarodowa

STIEBEL ELTRON jest mocno zaangażowany w kooperację ze stowarzyszeniami branżowymi. Zarówno w kraju jak i za granicą STIEBEL ELTRON współpracuje z innymi firmami w celu zrównoważonego rozwoju technicznego. Udział w relacjach umożliwia komunikację i szczegółową wymianę informacji między uczestnikami rynku.

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

Do strony internetowej

SPIUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (w skrócie SPiUG) działa od 2005 roku. Zrzesza firmy producenckie, które działają aktywnie na polskim rynku instalacyjno – grzewczym w zakresie nowoczesnych i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej. 

Do strony internetowej

EHPA

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli jest organizacją aktywnie promującą technologię pomp ciepła jako kluczową w celu osiągnięcia założeń Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i oszczędności energii.

Do strony internetowej

PIBP

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej to niezależna instytucja non-profit, która w Polsce od 2004 roku zajmuje się  upowszechnianiem i transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyfikacją takich budynków, oraz zastosowania energii odnawialnej. 

Do strony internetowej