Ustawianie temperatury ciepłej wody oraz programu ciepłej wody

Krok po kroku do żądanej temperatury ciepłej wody

Możesz szybko i łatwo ustawić odpowiednią temperaturę ciepłej wody w swoim domu za pomocą sterownika zintegrowanej jednostki wentylacyjnej. Wskazówka dotycząca oszczędzania energii dla LWZ: użyj indywidualnego programu ciepłej wody. W trybie nocnym dla LWZ zdefiniowana jest niższa temperatura ciepłej wody niż w trybie dziennym i dlatego można ją zawsze stosować, gdy nie jest wymagana ciepła woda. To oszczędza koszty energii!

Porady
  • Im wyższa jest ustawiona temperatura docelowa ciepłej wody, tym wyższych kosztów energii należy się spodziewać.
  • Jeśli żądana/ustawiona temperatura ciepłej wody nie zostanie osiągnięta, należy skontaktować się ze specjalistą.
  • Należy pamiętać, że w przypadku nieregularnego poboru ciepłej wody może być konieczne zastosowanie środków zapobiegających rozwojowi bakterii Legionella. Informacje na ten temat można znaleźć w naszej instrukcji obsługi i instalacji. W razie jakichkolwiek dalszych pytań skontaktuj się ze swoim instalatorem.

Ustaw program ciepłej wody

Ciepła woda, gdy jej potrzebujesz: program ciepłej wody zapewniający komfort i oszczędność kosztów

Jeśli chcesz ogrzewać wodę o różnych porach każdego dnia, możesz ustawić okresy, w których przygotowanie ciepłej wody będzie oparte na dziennych temperaturach docelowych. W pozostałych fazach uwzględniane są docelowe temperatury nocne. Ponieważ ta ostatnia określa niższą temperaturę ciepłej wody, oszczędzasz energię, a tym samym koszty.

Istnieje możliwość ustawienia ogrzewania wody dla:

  • każdego dnia tygodnia
  • poniedziałek - piątek (pon.-pt.)
  • sobota i niedziela (sob - niedz)
  • cały tydzień (pon.-niedz.)

Dla każdej z tych opcji można ustawić trzy pary czasów przełączania. Czas wprowadza się w odstępach co 15 minut.

Porady

Pary przełączania czasowego należy dobrać tak, aby zbiornik na wodę mógł zostać całkowicie nagrzany pomiędzy włączeniem i wyłączeniem (co najmniej 3 godziny). Niestety ustawienie poza północą (00:00) nie jest możliwe. W tym przypadku należy ustawić dwa czasy przełączania. 

Zobacz inne pomocne filmy