Metryka

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
Telefon: +48 22 609 20 30
E-Mail: kontakt(at)stiebel-eltron.pl 

Oznaczenie Sądu Rejestrowego

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

KRS: 0000211103

Kapitał zakładowy Spółki

1.000.000,00 (jeden milion) złotych

NIP

522-000-39-19

Zarząd

Mgr inż. Andrzej Maciejewski, Prezes Zarządu

Rachunek bankowy

mBank S.A. IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Adres:  Al. Jerozolimskie 174, 04-118 Warszawa
NRB:  48 1140 1010 0000 3669 6900 1001
IBAN:  PL 48 1140 1010 0000 3669 6900 1001
SWIFT:  BREXPLPWXXX