O programie

Cel programu


Poprawa jakości powietrza oraz zmiejszenie emisji gazów cieplarnianych.


Dla kogo?


Każda osoba fizyczna (beneficjent) będąca właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego mieszkalnego budynku jednorodzinnego może się ubiegać o dofinansowanie. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

W programie zastosowano podział beneficjentów według poziomów dofinansowania: podstawowy i podwyższony.


Terminy


  • Realizacja programu: lata 2018-2029r.
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029r.

 

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

Można starać się o dotacje na ukończone działania pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.


Gdzie i jak złożyć wniosek?


  • Nabór wniosków będzie prowadzony i oceniany na bieżąco.
  • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.
  • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Pełny wykaz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje

Poziomy dofinansowania

Podstawowy:

Roczny dochód głównego beneficjenta nie może przekraczać 100.000,- zł. W tym przypadku nie jest uwzględniany dochód na członka gospodarstwa domowego. Beneficjent, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła, może otrzymać maksymalnie 25.000,- zł.

Podwyższony:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1.564,- zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189,- zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 32.000,- zł.

 


Rozwiązania STIEBEL ELTRON

Pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła

STIEBEL ELTRON posiada w swoim portfolio szeroką gamę produktów o wysokich klasach efektywności energetycznej, które znakomicie wpisują się w program CZYSTE POWIETRZE. 

Idź na skróty! W naszych kampaniach oferujemy specjalne pakiety pomp ciepła oraz wentylacji dedykowane modernizowanym domom.


Weź dofinansowanie


Oficjalna strona programu

 


Wejdź

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie Ci ich udzielimy. Zapytaj naszego Konsultanta handlowego w swoim regionie lub znajdź Partnera / Instalatora.