O programie

Cel programu


"Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy".


Dla kogo?


Każda osoba fizyczna (beneficjent) będąca właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego mieszkalnego budynku jednorodzinnego może się ubiegać o dofinansowanie. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

W programie zastosowano podział beneficjentów według poziomów dofinansowania: podstawowy i podwyższony.


Terminy


  • Realizacja programu: lata 2018-2029r.
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029r.

 

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

Można starać się o dotacje na ukończone działania pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.


Gdzie i jak złożyć wniosek?


  • Nabór wniosków będzie prowadzony i oceniany na bieżąco.
  • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.
  • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Pełny wykaz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje

Poziomy dofinansowania

Podstawowy:

Roczny dochód głównego beneficjenta nie może przekraczać 100.000,- zł. W tym przypadku nie jest uwzględniany dochód na członka gospodarstwa domowego. Beneficjent, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła, może otrzymać maksymalnie 25.000,- zł.

Podwyższony:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1.564,- zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189,- zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 32.000,- zł.

 


Rozwiązania STIEBEL ELTRON

Pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła

STIEBEL ELTRON posiada w swoim portfolio szeroką gamę produktów o wysokich klasach efektywności energetycznej, które znakomicie wpisują się w program CZYSTE POWIETRZE. 

Idź na skróty! W naszych kampaniach oferujemy specjalne pakiety pomp ciepła oraz wentylacji dedykowane nowym i modernizowanym domom.


Weź dofinansowanie


Oficjalna strona programu

 


Wejdź

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie Ci ich udzielimy. Zapytaj naszego Konsultanta handlowego w swoim regionie lub znajdź bezpośrednio swojego Fachowego Instalatora.