Pompy ciepła

 • Pompy ciepła: odpowiednie rozwiązania dla każdego obiektu

  STIEBEL ELTRON ma ponad 40 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji pomp ciepła. Skorzystaj z naszej wiedzy.

  STIEBEL ELTRON oferuje właściwe rozwiązanie dla każdego obiektu i każdego wymagania: nowego projektu budowlanego lub obiektu przeznaczonego do modernizacji. Do instalacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Oferujemy wysoko wydajne pompy ciepła do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i chłodzenia. Urządzenia zostały zaprojektowane w Niemczech.

  Pompy ciepła STIEBEL ELTRON
  Doskonała konstrukcja pomp ciepła STIEBEL ELTRON

  Co to jest pompa ciepła? Wyjaśnienie jest proste!

  Pompa ciepła jest ekologicznym, niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. Pompa ciepła zamienia energię nagromadzoną w powietrzu, wodzie i glebie na ciepło. Energia zgromadzona w tych trzech zasobach naturalnych jest dla nas stale dostępna, warto więc korzystać z niej dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń.

  STIEBEL ELTRON oferuje wysokowydajne pompy ciepła powietrze-woda, solanka-woda oraz woda-woda do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia dla każdego gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń: obiekty nowe lub modernizowane, instalacje wewnętrzne lub zewnętrzne. Wszystkie pompy ciepła są projektowane i produkowane w Niemczech.

  Pytania i odpowiedzi dotyczące ogrzewania pompami ciepła:

  Zasada działania

  Dzięki urządzeniu, jakim jest pompa ciepła, energia ze środowiska może zostać zamieniona na ciepło dla domu. W tym celu ciepło zawarte w wodzie, glebie, powietrzu zewnętrznym lub powietrzu wywiewanym początkowo dostarczane jest do czynnika chłodniczego za pomocą wymiennika ciepła (parownika). Czynnik chłodniczy odbiera tę energię za pomocą sprężarki o wyższym poziomie temperatury, dzięki czemu pobrana energia może być wykorzystana do ogrzewania lub produkcji ciepłej wody za pośrednictwem innego wymiennika ciepła (skraplacza).

  W zależności od źródła energii można uzyskać nawet do pięciu części energii środowiskowej za jeden udział energii elektrycznej – w ten sposób może być dostarczona energia grzewcza. Dostępna energia ekologiczna w zakresie od -20°C do +35°C (powietrze) musi być dostosowana do poziomu temperatury stosowanego do ogrzewania (ciepła woda). Podczas tego procesu gorąca woda jest „pompowana” w niskiej temperaturze do odpowiedniego poziomu.

  Czy wiesz, że wytwarzanie i akumulacja energii mogą być skutecznie wykorzystywane w gospodarstwie domowym poprzez odpowiednie zarządzanie energią? Dzięki naszemu kompleksowemu pakietowi serwisowemu zapewniamy Ci maksymalny komfort pompy ciepła po fachowej instalacji. Dodatkowo udzielamy nawet 5 lat gwarancji* na kompletne systemy.

  Jak działa pompa ciepła? W rzeczywistości jest to całkiem proste: pompa ciepła pobiera energię zmagazynowaną w gruncie, powietrzu lub wodzie gruntowej i przekazuje ją do systemu grzewczego w domu.

  Tryby pracy

  Monowalentny

  W tym przypadku pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła grzewczego w budynku. Ten tryb pracy jest odpowiedni dla wszystkich niskotemperaturowych systemów grzewczych o maksymalnej temperaturze zasilania 55°C.

  Monoenergetyczny

  W tym trybie pracy pompa ciepła jest wspomagana przez dodatkową grzałkę elektryczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomp ciepła powietrze-woda, które zapewniają wystarczającą moc grzewczą przy niższych temperaturach zewnętrznych. Podczas najdłuższych okresów pracy w zakresie temperatur do ok. -7°C powietrzne pompy ciepła pracują jako jedyny generator ciepła. Z punktu widzenia inwestycji i wydajności, może być wskazane użycie dodatkowego ogrzewania w ciągu kilku godzin poniżej tej temperatury.

  Biwalentny alternatywny

  Pompa ciepła dostarcza całkowite ciepło grzewcze do określonej ustawionej temperatury zewnętrznej (np. 0°C). Gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości, pompa ciepła wyłączy się, a ogrzewanie zostanie zapewnione przez drugie źródło ciepła. 

  Biwalentny równoległy

  Ciepło jest wytwarzane przez samą pompę ciepła do określonej temperatury zewnętrznej. Przy niższych temperaturach włącza się również drugie źródło ciepła. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej drugiej wartości granicznej, pompa ciepła zostanie wyłączona, a drugie źródło ciepła zapewni pełne źródło ciepła. W przeciwieństwie do biwalentnej pracy alternatywnej udział pompy ciepła w rocznej produkcji jest znacznie wyższy.

  Powietrzna pompa ciepła

  HPA-O 7 CS Premium

  Przykładem urządzenia wykorzystującego energię zgromadzoną w powietrzu jest zewnętrznie instalowana pompa ciepła powietrze-woda HPA-O7 CS Premium, która jest użytkowana do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jej kompaktowa budowa ma znaczenie przy montażu szczególnie na bardzo wąskiej działce obok budynku, a niski poziom hałasu nie będzie przeszkadzał Twoim sąsiadom. Urządzenie posiada unijną etykietę energetyczną A ++ i zapewnia przyjemne ciepło z powietrza. Co istotne, możesz użyć pompy ciepła powietrze-woda nawet w temperaturach znacznie poniżej zera, zawsze z najwyższą wydajnością. Ze względu na wysokie temperatury zasilania i niską temperaturę zewnętrzną, te pompy ciepła mogą być również wykorzystywane do modernizacji.

  Pompa ciepła powietrze-woda HPA-O 7 CS Premium
  Pompa ciepła HPA-O 7 CS Premium – grzeje zimą, chłodzi latem.

  Jakie źródła energii wykorzystują pompy ciepła?

   

  Pompa ciepła z powietrznym źródłem ciepła
  Pompa ciepła z powietrznym źródłem ciepła

  Powietrze

  Ogrzane słońcem powietrze jest dostępne wszędzie. Gdy zimą jest największe zapotrzebowanie na ciepło, powietrze jest najchłodniejszym źródłem ciepła. Pompa ciepła powietrze-woda może jednak nadal pobierać wystarczającą do działania ilość energii w trybie ogrzewania przy temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej -20°C. Szczególną zaletą jest prosta instalacja pompy ciepła powietrze-woda, ponieważ nie wymaga robót ziemnych i odwiertów, jak w przypadku pomp ciepła woda-woda i solanka-woda.

  Wszystkie pompy ciepła powietrze-woda
  Pompa ciepła ze źródłem ciepła z wód gruntowych
  Pompa ciepła ze źródłem ciepła z wód gruntowych

  Woda

  Woda gruntowa jest dobrym buforem ciepła słonecznego. Nawet w najzimniejsze dni utrzymuje stałą temperaturę na poziomie od +7°C do +12°C. Ze względu na tą stałą temperaturę źródła ciepła współczynnik wydajności pompy ciepła jest prawie taki sam przez cały rok. Wody podziemne nie są dostępne w wystarczającej ilości i jakości przez cały czas. Jeśli korzystanie z wód podziemnych jest możliwe, zawsze warto. W tym celu należy zastosować układ dwóch studni: jedna będzie studnią czerpalną, eksploatacyjną do poboru wody z warstwy wodonośnej, druga zaś to studnia chłonna (zrzutowa) oddająca schłodzoną wodę do tej samej warstwy wodonośnej. Warto pamiętać, że zasady wykorzystania w celach energetycznych wód podziemnych przez urządzenie, jakim jest pompa ciepła, podlegają Prawu wodnemu.

  Pompa ciepła solanka-woda z kolektorem gruntowym (po lewej) lub sondami pionowymi (po prawej)
  Pompa ciepła solanka-woda z kolektorem gruntowym (po lewej) lub sondami pionowymi (po prawej)

  Grunt

  W Europie Środkowej grunt na głębokości od 1,20 m do 1,50 m w zimowe dni jest wystarczająco ciepły, aby w ekonomiczny sposób zastosować pompę ciepła. Dlatego pompy ciepła solanka-woda nie podlegają fluktuacjom wydajności nawet w temperaturach poniżej zera. Absorbują ciepło geotermalne przez podziemny układ rur, przez które przepływa przyjazna dla środowiska mieszanina propylenglikolu i wody potocznie nazywana solanką. Solanka nie zamarza i przekazuje pochłonięte ciepło do parownika pompy ciepła. Pompy ciepła solanka-woda różnią się rodzajem instalacji. Wymagany system rur można zainstalować za pomocą głębokich odwiertów bądź tzw. kolektorów poziomych. Pionowe sondy wpuszczane w ziemię mają tę zaletę, że nie potrzebują tak dużo miejsca. Natomiast poziomo instalowane kolektory gruntowe wymagają jednak ok. dwóch do trzech razy tyle powierzchni ziemi, co powierzchnia mieszkalna, która ma zostać ogrzana. Jeśli jednak masz wystarczająco dużą działkę, masz niewyczerpany zapas energii i idealne warunki dla pompy ciepła solanka-woda. Niezależnie od rodzaju instalacji, są one prawie bezobsługowe.

  Wszystkie pompy ciepła solanka-woda

  Od modernizacji starego budynku po nowy budynek: odpowiednie pompy ciepła do Twojego domu

  Pompa ciepła ma wysoką wydajność, a ciepło we własnych czterech ścianach jest neutralne pod względem emisji CO2. To technologia, która będzie aktualna w przyszłości. Ale które systemy pomp ciepła są odpowiednie dla danego typu budynku?

  Zasadniczo nie ma budynku, w którym użycie pompy ciepła nie byłoby możliwe. Od wysoce energooszczędnych nowych budynków po energooszczędne lub stare, nieremontowane domki wolnostojące: dla każdego budynku STIEBEL ELTRON oferuje odpowiednie rozwiązania pomp ciepła.

  Inwerterowa pompa ciepła zainstalowana w pomieszczeniu.
  Inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-woda zainstalowana w pomieszczeniu, rozwiązanie dla modernizowanych budynków.

  Jakie są różnice między zewnętrznym i wewnętrznym montażem pompy ciepła?

  Zasadniczo pompy ciepła powietrze-woda różnią się miejscem instalacji: wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Urządzenia zewnętrzne są zwykle tańsze i bardzo popularne w nowym budownictwie. W ciasno zabudowanych dzielnicach mieszkalnych o niewielkiej powierzchni instalacja wewnętrzna ma wyraźną przewagę dzięki minimalnej emisji hałasu na zewnątrz. Ponadto zwykle nie ma miejsca poza budynkiem. Ma to również wpływ na wygląd budynku, np. w przypadku modernizacji.

  Wszystkie rodzaje pomp ciepła solanka-woda oraz woda-woda są zawsze instalowane wewnątrz.

  Pompy ciepła do nowych budynków

  • Doskonała wydajność
  • Zalecana jest automatyczna wentylacja
  • Kompaktowe jednostki użytkowe

  Od domów pasywnych po niskoenergetyczne: Inwestorom zdecydowanym na swój nowy dom STIEBEL ELTRON zaleca wykorzystanie możliwości energetycznych z pierwszej ligi. Efektywna energetycznie pompa ciepła to wybór niemal naturalny. Doskonały komfort zapewniają kompletne systemy ze zintegrowaną wentylacją. Sens może mieć również zastosowanie oddzielnego systemu wentylacyjnego lub/i pompy ciepła. Mamy takie rozwiązania.

  Potencjał oszczędności w modernizacji starych budynków

  Dzięki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej technologii energetycznej przyczyniasz się do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a przy okazji odnawiasz stare budynki. Niezależność od ograniczonych zasobów staje się coraz bardziej przedmiotem uwagi. Ponieważ niezależność energetyczna oznacza wolność. Dzięki nowoczesnym pompom ciepła możesz to zrobić w kategoriach energii odnawialnych. Inwestujesz raz i korzystasz na lata. Modernizacja to także zwiększenie wartości nieruchomości i oszczędności po stronie paliw kopalnych. Spójrz na nasz przykład Kamienicy Mühlhausen.

  Postaw na pompę ciepła!

  Masz coraz większą chęć zainstalować pompę ciepła w nowym budynku? Czy modernizacja starego budynku i wymiana systemu grzewczego na ekologiczny wydaje się uwarunkowana ekonomicznie? Skorzystaj z formularza. Określ wymagania dotyczące pompy ciepła i otrzymaj niewiążącą ofertę od specjalisty w Twojej okolicy.

  Kilka kroków do właściwej pompy ciepła

  1. Nadzór budowlany
  2. Oblicz obciążenie grzewcze
  3. Wybierz funkcje pompy ciepła
  4. Zidentyfikuj typ pompy ciepła
  5. Określ wielkość działki
  6. Uzyskaj osobistą ofertę
  7. Uzyskaj obietnicę serwisową i gwarancyjną

  Czy jesteś zainteresowany remontem starego budynku? Mamy dla Ciebie informacje na temat Twojego potencjału oszczędnościowego w dziale "Informacje & planowanie". W referencjach pokazujemy przykłady zastosowań pomp ciepła w różnych obiektach. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dalsze pytania w sekcji FAQ pompy ciepła.

  Certyfikat Passivhaus

  Nagrody i wyróżnienia

  Dzięki innowacjom STIEBEL ELTRON zawsze przoduje w stosowaniu najnowszych technologii. W naszym asortymencie oferujemy produkty certyfikowane pod kątem nowej konstrukcji domu pasywnego i spełniające wszystkie wymagania w zakresie energii odnawialnej. Dotyczy to na przykład naszej centrali grzewczej LWZ 504.

  Produkty STIEBEL ELTRON otrzymują międzynarodowe nagrody za ich doskonałe wzornictwo, takie jak Red Dot Award lub iF Design Award. Projekt, a także rozwój i badania wszystkich naszych produktów to "Made in Germany". Największa produkcja STIEBEL ELTRON Group znajduje się w Holzminden w Dolnej Saksonii. Na całym świecie produkcja odbywa się w różnych lokalizacjach na różnych rynkach. Możemy pochwalić się ponad 40-letnim doświadczeniem w rozwoju i produkcji pomp ciepła.

  Ponadto nasze produkty posiadają etykietę energetyczną "ErP", która wskazuje efektywność energetyczną danego produktu.

  Niezależna pieczęć jakości EHPA również potwierdza doskonałą jakość produktu. Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) reprezentuje interesy europejskiej branży pomp ciepła w celu dalszego promowania technologii pomp ciepła na europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

  Etykieta energetyczna dla pomp ciepła

  Etykieta energetyczna dla pomp ciepła

  Na górze etykiety "ErP" znajdują się informacje: producent (I) i model (II) produktu. Ocena ogrzewania pomp ciepła odbywa się poprzez podział na dziewięć klas wydajności. A ++ jest tutaj najlepszą klasą efektywności energetycznej. G ponownie identyfikuje urządzenia o znacznie gorszych wartościach.

  Produkty STIEBEL ELTRON są niemal bez wyjątku w najlepszej klasie wydajności. Na przykład wszystkie pompy ciepła STIEBEL ELTRON są już w najwyższych kategoriach wyceny - a mianowicie w klasach od A do A ++.

  Więcej informacji na temat etykiety "ErP" można znaleźć w FAQ, najczęściej zadawanych pytaniach.

  Ogrzewanie wody

  Ciepła woda użytkowa w Twoim domu wymaga ekonomicznego rozwiązania: jeśli chodzi o ciepłą wodę ze źródeł odnawialnych, pompa ciepła do c.w.u. zapewnia szybkie i wygodne rozwiązanie. Urządzenia są tanie w zakupie i łatwe do zainstalowania. Przekonują swoją efektywnością, ponieważ odzysk ciepła uzyskuje się z otaczającego powietrza na miejscu.

  * 5-letnia gwarancja: Warunki indywidualnego wydłużenia okresu gwarancji dla pomp ciepła (PC) do 60 miesięcy - zapoznaj się.