Źródła energii odnawialnej

Głównym źródłem energii odnawialnej  jest słońce. Dokładniej należałoby powiedzieć o energii odnawiającej się, ale w użyciu jest energia odnawialna. W postaci światła słonecznego, światła i ciepła na ziemię spada wielokrotnie więcej energii, niż konsumuje ludzkość. I staramy się wykorzystać tę energię. Używamy do tego różnych technologii:

  • elektrownie fotowoltaiczne, które przetwarzają energię świetlną na energię elektryczną
  • panele solarne do odzysku ciepła
  • turbiny wiatrowe, które wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej (ale wiatr jest również wywoływany przez promieniowanie słoneczne, które powoduje różnice w temperaturze i ciśnieniu powietrza)
  • elektrownie wodne, które de facto wykorzystują energię deszczu
  • energia w biomasie, gdzie promieniowanie słoneczne pozwala rosnąć roślinom, więc energia słoneczna jest w nich również magazynowana
  • wykorzystujemy ją następnie spalając biomasę lub przetwarzając ją na biogaz
  • pompy ciepła powietrze - woda i powietrze - powietrze, wykorzystujące energię cieplną zgromadzoną w powietrzu
  • Odrębnym rozdziałem są pompy ciepła typu ziemia - woda, które wykorzystują energię cieplną geotermalną.

Ogromnym wysiłkiem jest maksymalne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i pozbycie się uzależnienia od paliw kopalnych, których zasoby są ograniczone i wyczerpują się.