Klasa efektywności energetycznej

Pojęcie klasy efektywności energetycznej zostało wprowadzone Dyrektywą Europejską 813/2013 (Wymogi dotyczące ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych, Bruksela 2013).

Dyrektywa ta przewiduje klasyfikację pomp ciepła według klas energetycznych. Według niej pompy ciepła w klasie energetycznej A ++ i wyższej (tj. o efektywności sezonowej wyższej niż 125%) mogą być wprowadzane do obrotu. Oznacza to, że ze 100 kWh energii zmagazynowanej w paliwie dla elektrowni produkuje 125 kWh ciepła w budynku.