Elektryczne ogrzewanie podłogowe

W nowych budynkach o bardzo niskim zużyciu energii ogrzewanie elektryczne jest atrakcyjną opcją przy stosunkowo prostej i taniej instalacji oraz możliwości skutecznej regulacji zależnej od warunków atmosferycznych. 

Ogrzewanie podłogowe wykorzystuje promiennikową metodę odprowadzania ciepła. A ponieważ ciepło promieniuje z dużej powierzchni, wystarczy podgrzać konstrukcję podłogi do temperatury tylko nieznacznie wyższej niż temperatura powietrza, co jest generalnie zaletą wielkopowierzchniowych systemów ogrzewania podłogowego (do osiągnięcia niższej temperatury zużywa się mniej energii).

Temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 28°C dla laminatu i 32°C dla płytek, co jest również temperaturą korzystną dla zdrowia człowieka. W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego źródłem ciepła są kable grzewcze, maty lub folie zainstalowane w podłogę i podłączone do sieci elektrycznej - wybór konkretnego typu zależy głównie od struktury pokrycia i konstrukcji podłogi.

Chociaż ich forma i możliwości zastosowania są nieco inne, wspólną cechą jest to, że zamiana energii elektrycznej na energię grzewczą odbywa się w rdzeniu grzejnym kabla lub folii. Kable i maty grzewcze można układać w płycie betonowej o grubości od 4 do 15 cm, oddzielonej od podłoża warstwą izolacji termicznej.

Beton  tworzy masę akumulacyjną, co wpływa na bezwładność cieplną układu - im większa grubość warstwy akumulacyjnej, tym wolniej podłoga się nagrzewa, ale też chłodzi.

Oczywiście dobór regulacji musi być do tego dostosowany, aby mógł pracować przy tak dużej akumulacji.