Ustawianie temperatury w pomieszczeniu oraz programu ogrzewania

W ten sposób ustawiasz indywidualną temperaturę w pomieszczeniu i program ogrzewania w zintegrowanej centrali wentylacyjnej LWZ

Łatwo i szybko ustaw żądaną temperaturę na sterowniku zintegrowanego systemu wentylacji LWZ. Wskazówka dotycząca oszczędzania energii dla LWZ: korzystaj z indywidualnego programu ogrzewania, aby ogrzewać tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz. W trybie nocnym ustalana jest niższa temperatura w pomieszczeniu niż w trybie dziennym. Temperaturę pokojową możesz ustawić na tryb nocny np. w dzień, kiedy nie ma Cię w domu przez kilka godzin, lub w nocy – w tych okresach temperatura w pomieszczeniu będzie wówczas obniżana do ustawionej przez Ciebie wartości. Nasz film pokazuje krok po kroku odpowiednie ustawienia.

Ustaw temperaturę pokojową

Porada dotycząca ustawiania temperatury w pomieszczeniu

Zmiana zadanej temperatury pomieszczenia powoduje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej. Im wyższa jest ustawiona docelowa temperatura w pomieszczeniu, tym wyższych kosztów energii można się spodziewać.

Ustaw program ogrzewania

Ustawianie programu ogrzewania: oszczędzaj koszty energii, korzystaj z funkcji ECO

W menu PROGRAM OGRZEWANIA można określić dla poszczególnych obiegów grzewczych, kiedy i jak często urządzenie ma grzać w trybie ogrzewania dziennego (temperatura pokojowa). W pozostałych przypadkach urządzenie ogrzewa w trybie nocnym. Masz możliwość ustawienia ogrzewania na: 

  • każdy dzień tygodnia
  • poniedziałek - piątek (pon.-pt.)
  • sobota i niedziela (sob – niedz.)
  • cały tydzień (pon.-niedz.)

Można teraz ustawić trzy pary czasów przełączania dziennie. Trzy pary czasów przełączania są wymienione na wyświetlaczu po prawej stronie zegara. Para czasów przełączania składa się z czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia, po którym urządzenie powraca do poprzedniego stanu. Czas wprowadza się w odstępach co 15 minut. 

Porada dotycząca ustawiania programu grzewczego w LWZ

Niestety ustawienie poza północą (00:00) nie jest możliwe. W tym przyoadku należy ustawić dwa czasy przełączania. 

Zobacz inne pomocne filmy