Który ogrzewacz wody jest przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi lub do zasilania wodą wstępnie podgrzaną?

Wstępnie podgrzana woda - na przykład przy współpracy z systemem solarnym - może być ogrzewana do temperatury zadanej za pomocą przepływowych ogrzewaczy wody firmy STIEBEL ELTRON. Jest to rozwiązanie wysoce ekonomiczne!

Do tego celu nadają się następujące ogrzewacze wody:

  • Przepływowe ogrzewacze wody: DHE, DEL, DHB-E
  • Kompaktowy ogrzewacz wody: DCE
  • Mini przepływowe ogrzewacz wody: DEM