Jak można chłodzić za pomocą pompy ciepła?

STIEBEL ELTRON oferuje różne opcje, które sprawią, że latem można schładzać dom za pomocą pompy ciepła. Istnieją dwie metody:

Chłodzenie pasywne
Przy pasywnym chłodzeniu niska temperatura wody gruntowej lub gleby jest przekazywana do systemu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła. Sprężarka pompy ciepła nie jest włączona, pompa ciepła pozostaje "pasywna".

Aktywne chłodzenie
W przypadku aktywnego chłodzenia poprzez odwrócenia obiegu grzewczego chłód wytwarzany z pompy ciepła jest przekazywy do systemu grzewczego. Sprężarka pompy ciepła jest włączona, pompa ciepła jest "aktywna".