Co oznacza odmrażanie w trybie odwróconego chłodzenia?

W przypadku pomp ciepła powietrze-woda, w określonych warunkach pracy, na parowniku może pojawić się szron. Powstaje w następujący sposób: ciepło jest usuwane z powietrza w parowniku. Jeśli spadnie poniżej punktu rosy powietrza, powstaje kondensat, a temperatura zmienia się od -5 do +7°C do oblodzenia. Ważne: to musi być regularnie rozmrażane, aby pompa ciepła mogła nadal działać sprawnie.

Oblodzenie parownika jest stale monitorowane przez wewnętrzny system kontroli pompy ciepła, a proces cyrkulacji odszraniania jest automatycznie inicjowany zgodnie z wymaganiami. Obwód czynnika chłodniczego pompy ciepła jest wówczas obsługiwany za pomocą zaworu zwrotnego w kierunku odwrotnym. W ten sposób woda w zbiorniku buforowym lub w ogrzewaniu podłogowym zostaje na krótko odprowadzona i doprowadzona do parownika. Lód topi się i wypływa jako kondensat. To gwarantuje efektywną pracę urządzenia.