Blok mieszkalny, Gdańsk Orunia

Celem inwestycji było zaprojektowanie systemu grzewczego na potrzeby mieszkańców bloku: centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

W efekcie końcowym zrealizowano kotłownię zbudowaną z kaskady 5 gruntowych pomp ciepła WPF 16 w zestawieniu ze zbiornikiem buforowym SBP 700E i trzema zasobnikami c.w.u. SBB 600 SOL. Dolnym źródłem są sondy pionowe.