Pompy ciepła STIEBEL ELTRON z certyfikatem HP Keymark

W Europie funkcjonuje kilka sposobów potwierdzania jakości i efektywności pomp ciepła. Jednym z nich jest certyfikat HP Keymark: to dobrowolny znak jakości, który potwierdza zgodność badanego produktu z europejskimi normami. Certyfikat keymark został wprowadzony w interesie konsumentów, na podstawie rekomendacji Rady Europejskiej. HP Keymark został opracowany przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) organizacje zarejestrowane w Brukseli, których członkiem jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Data publikacji: 19.06.2024

Warunki uzyskania certyfikatu HP Keymark

Certyfikat jest przyznawany w oparciu o niezależne testy przeprowadzane przez strony trzecie i wykazuje zgodność z wymaganiami produktu określonymi w zasadach programu Heat Pump KEYMARK oraz z wymogami wydajności określonymi w części 1 i części 2 ekoprojektu.

System certyfikacji HP Keymark opiera się na protokole testowym obejmującym pomiar kluczowego współczynnika efektywności pomp ciepła COP [stosunek ilości pobranej energii elektrycznej do ilości wytworzonego ciepła]. Aby zaliczyć test, badane pompy ciepła muszą wykazać swoją deklarowaną efektywność we wszystkich rodzajach klimatu. Następuje dokładna analiza wszystkich punktów COP w danym klimacie i dla różnych zastosowań temperaturowych. Taka metodologia testowania sprawia, że użytkownicy otrzymują rzetelne potwierdzenie wydajności urządzeń przedstawionej klasą energetyczną (A+, A++, A+++). Jeżeli wynik pomiaru mieści się w dopuszczonych granicach, badane urządzenie otrzymuje certyfikat pompy ciepła.

Inna procedura polega na mierzeniu wartości wskazanych przez producenta na etykiecie energetycznej we wszystkich punktach pracy. Dla każdego klimatu mierzone są dwie lub trzy z nich. Ich wybór odbywa się losowanie. Jeśli zbadane wartości nie odbiegają o więcej niż 8 procent od wskazanych w karcie produktu, to pozostałe zadeklarowane w niej dane są akceptowane.

Certyfikacja HP Keymark zakłada badanie nie tylko samych urządzeń, lecz także miejsca ich produkcji. Badane są wyliczenia dla COP, SCOP i ciepłej wody użytkowej, a także sprawdzenie, czy główne komponenty pompy pozostały niezmienione. To sprawia, że HP Keymark pozostaje klarownym dowodem na wydajność urządzenia.

Należy nadmienić iż posiadanie certyfikatu Keymark upoważnia do umieszczanie danego urządzenia na liście ZUM.

 

Lista ZUM – co to?

Jest to Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów czyli zestawienie urządzeń i materiałów, które mogą otrzymać dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM służy głównie jako wsparcie dla beneficjentów programu, pomagając im w wyborze odpowiednich rozwiązań. 

Certyfikat HP Keymark dla pompy ciepła - rzetelność badań

Niezwykle istotny jest fakt, że żaden producent nie ma wpływu na to, kiedy i jakie konkretnie urządzenie jest poddawane badaniu. O tym decyduje instytut, losowo i bez uprzedzenia producenta. Taka procedura wyklucza ryzyko, że producent może oddać do badań egzemplarz o zmienionej charakterystyce pracy i na tej podstawie uzyskać lepsze parametry, a tym samym certyfikat HP Keymark.