Wyposażenie dodatkowe
LRH 11/13.1 – Dane techniczne