Nowy czynnik chłodniczy R454C spełnia najwyższe wymagania Unii Europejskiej, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Przeciwstawia się globalnemu ociepleniu (GWP), niszczeniu warstwy ozonowej (ODP) i co najważniejsze: jest bezpieczny w eksploatacji i serwisowaniu naszych pomp ciepła.

Dzięki swoim właściwościom przeciwwybuchowym, w przeciwieństwie do innych czynników chłodniczych jak np. R290 (propan), który jest wysoce palny i wybuchowy, nasz nowy czynnik chłodniczy R454C zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas instalacji, obsługi i eksploatacji pomp ciepła Stiebel Eltron.

To nie koniec zalet nowego czynnika chłodniczego R454C. Bardzo dobrą wiadomością dla Klientów jest to, że nasze pompy ciepła wykorzystujące omawiany czynnik chłodniczy umożliwiły wzrost efektywności COP o 15%, a co za tym idzie redukcji kosztów eksploatacyjnych. Ponadto R454C pozwolił nam uzyskać temperatury zasilania systemu grzewczego 75°C z samej pompy ciepła. Dzięki tej własności przełamaliśmy bariery stosowania pomp ciepła w obiektach modernizowanych, a temperatura ciepłej wody użytkowej może sięgać już 60°C bez użycia grzałek elektrycznych, czy innego źródła ciepła.

R454C jest przyjazny dla środowiska. Jego wartość GWP jest 14-krotnie niższa w porównaniu do powszechnie stosowanego czynnika chłodniczego w pompach ciepła R410A. Przez co  spełnia on wymagania GWP dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i ekoprojektu (GWP < 150). A jego wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej ODP=0. Dzięki temu już teraz nowy czynnik chłodniczy R454C spełnia najwyższe wymagania Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

  • Współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) to wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na EFEKT CIEPLARNIANY. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Im wyższa wartość GWP, tym bardziej szkodliwy jest czynnik chłodniczy.
  • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) to miara stopnia zubożania warstwy ozonowej, jaki może powodować pojedyncza cząsteczka gazu.