Przygotowanie ciepłej wody - oszczędzaj energię

Ciepła woda jest dziś rzeczą oczywistą. Dopasowane rozwiązania STIEBEL ELTRON oferują dobry komfort, wyjątkową jakość i efektywne produkty. Urządzenia bez większego wysiłku mogą być zintegrowane z istniejącym systemem rur, co znacznie ułatwia ich montaż.

Decentralne przygotowanie ciepłej wody

Rozwiązania do efektywnego ogrzewania wody dzielą się na dwie koncepcje: centralną i zdecentralną. W przypadku centralnego ogrzewania wody zbyt wysoki współczynnik wydajności jest zbyt często tracony przez długie rozprowadzanie wody. Ta wada jest zależna od systemu. Nawet przy emisji CO2 porównanie jest opłacalne. Zdecentralizowane ogrzewanie wody również będzie znacznie lepsze niż oczekiwano.

Rzeczywista efektywność energetyczna często widoczna jest pod koniec roku. Ponieważ wiele kosztów, takich jak praca pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody w systemie centralnego zaopatrzenia, pojawia się dopiero w ostatecznym rachunku. Rzadko zalicza się je do kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Biorąc pod uwagę ukryte czynniki ponoszące koszty, elektryczne ogrzewanie wody często jest lepszym rozwiązaniem niż instalacja centralnego zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem gazu czy oleju opałowego. Decentralne ogrzewanie wody przekonuje ze względu na znacznie niższe końcowe zapotrzebowanie energii.

Zalety decentralnego ogrzewania wody

  • Jeden ogrzewacz obsługuje jeden punkt poboru
  • Minimalne straty dzięki krótkim odcinkom rozprowadzania wody
  • Wysoka wydajność energetyczna
  • Prosty rachunek za zużycie
  • Brak dodatkowych ukrytych kosztów
  • Prawie bezobsługowy
  • Straty przesyłowe ciepła są ograniczone niemal do zera

ErP

Po zatwierdzeniu przez Unię Europejską (UE) wszystkie ogrzewacze wody musiały wprowadzić w życie nową dyrektywę w sprawie ekoprojektu we wrześniu 2015r. Ramy prawne dla wymagań dotyczących ekologizacji produktów związanych z energią - zwane krótko ErP - oceniają różne urządzenia i dzielą je na różne klasy efektywności. Oprócz klas efektywności uwzględniane są również indywidualne profile obciążeń. To, co każdy już zna od lodówek, telewizorów i pralek, zostało wprowadzone w życie w przypadku ogrzewaczy wody. Ogrzewacze wody przepływowej, małe ogrzewacze wody, wiszące ogrzewacze wody, pompy ciepła do ciepłej wody, zasobniki solarne i pośrednie ogrzewacze wody zostały zaopatrzone w etykietę energetyczną jednolitą w całej Europie. Zawierają informacje dla konsumentów istotne dla środowiska, takie jak zużycie energii rocznie.

Na górze etykiety znajduje się producent (I) i model produktu (II). Oceniając ogrzewacze wody, istnieje siedem klas wydajności. "A" jest uważane za najlepszą klasę efektywności energetycznej. Produkty STIEBEL ELTRON są prawie na pewno w najlepszej klasie.

Szczegółowe informacje dotyczące tradycyjnych ogrzewaczy wody
Poziom mocy akustycznej LWA, montaż wewnętrzny, w decybelach (dB), zaokrąglony do najbliższej pełnej wartości.

 

 

Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach (kWh) w odniesieniu do energii końcowej i/lub rocznego zużycia energii w gigadżulach (GJ) w odniesieniu do wartości opałowej.

   
Poziom mocy akustycznej L WA, wewnętrzny, w decybelach (dB), zaokrąglony do najbliższej pełnej wartości.
Poziom mocy akustycznej L WA, wewnętrzny, w decybelach (dB), zaokrąglony do najbliższej pełnej wartości.
Opis funkcji: funkcja pojemnościowego ogrzewacza wody jest określona piktogramem przez producenta.