Przepływowe ogrzewacze wody – Porady

 • Od w pełni elektronicznych po sterowane elektronicznie przepływowe ogrzewacze wody

  Różnice w urządzeniach: "w pełni regulowanych elektronicznie", "regulowanych elektronicznie" i "sterowanych elektronicznie" decydują o komforcie ciepłej wody i stabilności temperatury wylotowej.

  I-technologie od STIEBEL ELTRON

  Technologia 4i: DHE Connect i DHE

  4i, czyli 4-krotna inteligencja zapewnia nieograniczony maksymalny komfort. Do pełnego sterowania elektronicznego STIEBEL ELTRON wykorzystuje technologię 4i, która łączy trzy czujniki z jednym zaworem silnika. Czujniki wykrywają temperaturę wejściową i wyjściową oraz natężenie przepływu. Stały test porównawczy zapewnia rzeczywistą temperaturę. Jeśli urządzenie ma maksymalną moc, wyższe wymagania dotyczące ciepłej wody automatycznie spowodują spadek temperatury. Aby utrzymać wymaganą temperaturę, zawór silnika automatycznie kontroluje ilość wody. Niepokojące wahania temperatury podczas kąpieli są przeszłością. Wszystko dzieje się całkowicie automatycznie, a użytkownik niczego nie odczuwa. Niezależnie od reakcji prysznica i wpływów zewnętrznych, technologia 4i utrzymuje żądaną temperaturę dokładnie w takim stopniu. Dodawanie zimnej wody jest zbędne. Dzięki wykorzystaniu tylko niezbędnej ilości energii ogrzewacz osiąga się odpowiednio wysoką wydajność. STIEBEL ELTRON wykorzystuje technologię 4i w najlepszych modelach: DHE Connect i nowy DHE.

  Do DHE Connect

  Technologia 3i: DHE

  3-krotna inteligencja to wysoki komfort ciepłej wody. Elektronicznie regulowane urządzenia są wyposażone w technologię 3i składającą się z czujników temperatury wejściowej i wyjściowej oraz czujników przepływu, co zapewnia stałą i dokładną temperaturę wody. Jeśli urządzenie pracuje w wyjątkowych przypadkach z maksymalną mocą, na przykład przy bardzo niskich temperaturach wlotowych w zimie, użytkownik może regulować ilość wody, a tym samym żądaną temperaturę za pomocą kranu. Ogólnie rzecz biorąc, technologia 3i jest również bardzo wydajna, ponieważ wykorzystuje tylko naprawdę wymaganą ilość energii i wody. Pod tym względem nie jest ona od technologii klasy premium.

  Do DHE

  Technologia 2i: DHB STi

  2-krotna inteligencja w ogrzewaczu przepływowym zapewnia codzienny komfortu ciepłej wody. Sterowane elektronicznie ogrzewacze wykorzystują tak zwaną technologię 2i, która składa się z czujnika temperatury na wlocie i czujnika przepływu. Wymagana moc cieplna jest obliczana zgodnie z wybraną temperaturą. Możesz wybrać pomiędzy maksymalnie trzema stałymi temperaturami (około 35, 45, 55°C). Jeśli wymagana jest inna temperatura, można ją indywidualnie kontrolować, mieszając zimną wodę. Wydajność energetyczna technologii 2i jest zoptymalizowana pod kątem zużycia energii.

  Do DHB-STi