Wyposażenie dodatkowe
zespół rurowy WPRB – Dane techniczne