Wyposażenie dodatkowe

WPSB 308 E – Dane techniczne