Wyposażenie dodatkowe
WPSB 308 E – Dane techniczne