Wyposażenie dodatkowe
SD 25-2.5 GE – Dane techniczne