Wyposażenie dodatkowe
AWG 560 H-GL – Dane techniczne