Pompy ciepła solanka-woda
WPF 07 – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233512

  Podzespół filtra

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  232461

  WPSV 25-6

  Rozdzielacz solanki DN 20

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  233711

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  233511

  Podzespół filtra

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia

  185459

  zbiornik buforowy

  238826

  Zbiornik zintegrowany

  220824

  zbiornik buforowy

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  185458

  zbiornik buforowy

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki

  234762

  Instalacja kompaktowa

  235199

  zbiornik buforowy

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF