Wyposażenie dodatkowe
WDH 601 SBS – Dane techniczne