Regulatory / zarządzanie energią
KNX IP Software

 • Szczegóły produktu

  Opis • Uruchomienie internetowej bramki serwisowej (ISG web) z rozszerzeniem oprogramowania IP KNX przez serwis w celu podłączenia do routera kompatybilnej pompy ciepła lub kompatybilnej centrali wentylacyjnej.

  Elementy usługi • Podczas uruchomienia nawiązywane jest połączenie między internetową bramką serwisową ISG a regulatorem pompy ciepła oraz połączenie sieciowe przewodowe do routera.Oprogramowanie IP KNX weryfikuje poprawność instalacji oprogramowania rozszerzającego.Powiązanie dostarczanych przez moduł ISG danych IP KNX z automatyką budynkową jest zadaniem użytkownika.Ponadto przeprowadzane jest krótkie szkolenie i w razie potrzeby następuje montaż ISG na ścianie.Następnie sporządzany jest protokół uruchomienia.

  Wymagania wstępne • Podczas uruchomienia musi być obecny integrator używanego systemu automatyki budynkowej.Warunkiem uruchomienia jest posiadanie przyłącza DSL i routera (z aktywną funkcją DHCP) z wolnym przyłączem sieciowym w pobliżu urządzenia.Jeśli w routerze DSL zmieniono domyślne parametry fabryczne, użytkownik instalacji musi być w stanie przypisać adres IP modułowi ISG w swoim routerze.• Odpowiedni moduł ISG musi zostać wcześniej zakupiony, zainstalowany i zarejestrowany za pomocą strony głównej oraz musi być przygotowana możliwość jego zasilania elektrycznego.Ponadto klient musi zamówić dodatkowe oprogramowanie IP KNX ze strony głównej.Do komunikacji z systemem KNX potrzebny jest zapewniony we własnym zakresie router IP KNX.

  Zastrzeżenia prawne • Uruchomienie nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością za poprawne projektowanie, wymiarowanie i wykonanie całej instalacji, jeśli czynności te wykonywane były przez inny podmiot.  Karta danych technicznych

  Numer urządzenia: 233303

  Pokaż wszystko

  Pobierz jako PDF