Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej – Porady

 • Technologia XXI wielu

  Skraplacz “ROLLBOND”

  Cały typoszereg pomp ciepła SHP posiada unikalną konstrukcję skraplacza: w kształcie szerokiej taśmy montowanej na zasobniku ze specjalnym systemem sprężyn (amortyzatorów) zapewniających stały kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmianach rozszerzalności cieplnej materiałów. Skraplacz jest efektywny energetycznie: zintegrowany całkujący czujnik temperatury oraz specjalna pasta pomiędzy skraplaczem i zasobnikiem zapewnia optymalny transfer ciepła. Jest również bezpieczny, ponieważ nie ma kontaktu ze świeżą wodą.

  Skraplacz ROLLBOND

  Etykieta energetyczna dla pomp ciepła do c.w.u.

  Pompy ciepła do c.w.u. posiadają własną etykietę efektywności energetycznej od września 2015 r. Etykietowanie efektywności energetycznej powinno pomóc konsumentom w wyborze produktów wydajnych i przyjaznych dla środowiska. "Najwyższy stopień" dla pomp ciepła do c.w.u.: A+.

  Etykieta efektywności energetycznej dla pomp ciepła do c.w.u. (wzór)

  Etykiety efektywności energetycznej

  Warto wiedzieć, że istnieją różne etykiety efektywności energetycznej dla różnych ogrzewaczy wody. W związku z tym każda etykieta zawiera różne symbole. Rozróżnia się następujące kategorie: konwencjonalne ogrzewacze wody, ogrzewacze wody zasilane energią słoneczną, pompy ciepła do c.w.u., a także systemy składające się z ogrzewacza wody i kolektorów słonecznych.

  Piktogramm

   

  Wyjaśnienie symboli na etykiecie efektywności energetycznej dla pomp ciepła do c.w.u.

  Profil obciążenia uzyskany przez pompę ciepła do c.w.u., dla której podano wydajność i wartości dźwięku (zgodnie z rozporządzeniem UE - w oparciu o EN 16147 XXS - XXL)
  Wewnętrzny poziom mocy akustycznej (EN 12102)
  Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (EN 12102)

  Roczne zużycie energii w kWh energii elektrycznej w strefie klimatycznej *

  * w przypadku urządzeń sklasyfikowanych w pomieszczeniach zamkniętych zawsze jest to 20°C

  Nadaje się do wykorzystania II taryfy energetycznej

  Wyznaczanie klas efektywności energetycznej

  Klasy efektywności energetycznej pomp ciepła ciepłej wody są określane na podstawie ich "efektywności energetycznej ogrzewania wody". Podstawą oceny sprawności są elektrycznie sterowane pompy ciepła c.w.u. oparte zasadniczo na COP z odpowiednim profilem (w oparciu o EN 16147), jak również na zdefiniowanym w całej Europie współczynniku energii pierwotnej.

  Ocena sprawności lub roczne zużycie energii mierzone jest w odniesieniu do strefy klimatycznej dla urządzenia korzystającego z powietrza zewnętrznego. Europa jest podzielona na trzy strefy klimatyczne. Różne temperatury źródła ciepła obowiązują we wszystkich trzech strefach klimatycznych, więc współczynnik wydajności i wydajność są różne dla tych trzech stref.

  W przypadku jednostek określonych dla powietrza wewnętrznego źródła ciepła i sprzedawanych do tego zastosowania, te trzy strefy klimatyczne nie mają zastosowania. Są one równomiernie mierzone przy temperaturze źródła ciepła + 20°C. Zatem współczynnik wydajności i wydajność są identyczne dla wszystkich trzech stref. W oparciu o tę definicję urządzenie może być oceniane różnie w zależności od tego, czy źródła ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne czy wewnętrzne.

  W przypadku pomp ciepła do c.w.u., minimalne wymagania dotyczące emisji dźwięku oraz minimalna ilość ciepłej wody są uwzględnione w kategoryzacji w zależności od wybranego profilu.

  "Najlepsze oceny" dla pomp ciepła do c.w.u. STIEBEL ELTRON

  Zgodnie z odpowiednią etykietą energetyczną ocena pomp ciepła do c.w.u. jest przeprowadzana poprzez podział na klasy sprawności od G do A +. Klasa A + jest "najlepszą oceną". G ponownie identyfikuje urządzenia o znacznie gorszych wartościach. Od września 2015 r. obowiązkowe jest publikowanie informacji na temat wydajności urządzeń. Pompy ciepła do c.w.u. STIEBEL ELTRON osiągają najwyższą możliwą klasę efektywności dla ogrzewania wody, a mianowicie klasa efektywności energetycznej A+ *. 

  * Uwaga dotycząca klasy efektywności energetycznej: dane odpowiadają oficjalnym obowiązkowym wymaganiom dotyczącym ogrzewaczy wody od września 2015 r. lub września 2017 r. (Rozporządzenie UE nr 812/2013) na podstawie danych zgodnych z EN 16147 zgodnie z ErP dla pomp ciepła do c.w.u.