Przyjazna dla środowiska technologia w zabytkowej kamienicy

Najnowsza technologia nie musi być zarezerwowana wyłącznie dla nowoczesnych domów. Wręcz przeciwnie, ponieważ w starych murach idealnie sprawdza się współczesny system grzewczy, bez utraty charakteru zabytkowych ścian budynku.

Budynek

Projekt modernizacyjny rodziny Schlegelów to stara kamienica z muru pruskiego z 1697 roku. Zabytkowy budynek znajduje się w historycznym centrum Turyngii Mühlhausen. We współpracy z architektem i firmą elektyczną zbadano wszystkie opcje modernizacji, w tym optymalizację energetyczną.

Koncepcja energetyczna została szybko znaleziona: pompa ciepła powinna bić jak gorące serce w centrum budynku. Ale interesujące były również ekonomiczne aspekty pompy ciepła. Ze względu na bezpłatne ciepło ze środowiska - jako dostawcy energii - początkowy koszt finansowy w porównaniu do kotła grzewczego obliczono po krótkim czasie, ponieważ zamiast gazu i oleju dostarczany jest tylko prąd roboczy.

Z grubsza obliczona jedna kilowatogodzina energii elektrycznej może być wykorzystana do wyprodukowania czterech kilowatogodzin energii grzewczej. Biorąc pod uwagę koszty instalacji i oczekiwany czas pracy systemu, nawet całkowite koszty ciepłej wody i ogrzewania są o połowę mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych.

Rozwiązanie: powietrzna pompa ciepła WPL

Pompa ciepła powietrze-woda oferuje moc grzewczą nawet przy -20°C. WPL pobiera wystarczająco dużo energii cieplnej z powietrza zewnętrznego, dostarcza ciepło do instalacji grzewczej i do przygotowania ciepłej wody.

Zasobnik ciepłej wody użytkowej

Zasobnik ciepłej wody SBB 400 SOL utrzymuje duże ilości ciepłej wody dla dowolnej liczby punktów poboru. Niewrażliwy na wapń wymiennik ciepła i izolacja termiczna bez freonu sprawiają, że jest to efektywna część systemu grzewczego.