Regulatory / zarządzanie energią
ESS – Dane techniczne