Regulatory / zarządzanie energią
AF PT – Dane techniczne