Pompy ciepła solanka/woda
WPF 07 – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  200168

  Termostat pokojowy z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wilgotności, Wysokość: 97,00 mm, Szerokość: 147,00 mm, Głębokość: 33 mm

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki, naczynie wzbiorcze: 12 l, ciśnienie wstępne: 0,05 MPa

  235199

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 396 l, Szerokość: 787 mm, Wysokość: 1717 mm, Głębokość: 852 mm

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia, Wysokość: 80,00 mm, Szerokość: 80,00 mm, Głębokość: 30 mm

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  234762

  Instalacja kompaktowa

  233511

  Podzespół filtra, podłączenie: {G 1 A / Cu 22 x 1}

  233512

  Podzespół filtra, podłączenie: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5

  233711

  STB-FB

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  232461

  WPSV 25-6

  Rozdzielacz solanki DN 20, ilość obiegów solanki: 6, zawór kulowy ze śrubunkiem zaciskowym: DN 20

  221135

  Rozdzielacz hydrauliczny, Przyłącze pompy ciepła: G 1 1/2, Przyłącze ogrzewania: G 1 1/2, strumień przepływu: 2 m³/h

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  185458

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 207 l, Wysokość: 1535 mm, Średnica z izolacją cieplną: 630 mm

  220824

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 415 l, Wysokość: 1710 mm, Średnica z izolacją cieplną: 750 mm

  185459

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 720 l, Średnica z izolacją cieplną: 910 mm, Wysokość: 1890 mm

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF