Jak prawidłowo i energooszczędnie korzystać z elektronicznych ogrzewaczy wody?

Jest to całkiem proste: należy ustawić żądaną temperaturę na panelu urządzenia i otworzyć zawór armatury w pozycji „ciepło”. Resztę zapewni elektroniczny ogrzewacz wody: bez zmieszania zimnej wody, bez wahań temperatury. Ten sposób obsługi zapewnia najwyższy komfort, a urządzenie pracuje z maksymalną wydajnością. Oszczędzamy energię i przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Jeśli chcemy dostarczyć ciepłą wodę do kilku punktów poboru, wystarczy jedno kliknięcie na dostępnym pilocie zdalnego sterowania, aby nastawić żądaną temperaturę. Piloty zdalnego sterowania są dostępne jako akcesoria dodatkowe.

Przepływowe ogrzewacze wody są często obsługiwane nieprawidłowo. Temperatura w urządzeniu jest ustawiana na najwyższym poziomie, a temperaturę w punkcie poboru reguluje się przez armaturę poprzez mieszanie z zimną wodą. Jakie są tego konsekwencje? Zimna woda jest ogrzewana w ogrzewaczu z dużą ilością energii, a następnie ponownie schładzana zimną wodą z armatury. Konsekwencją takiego użytkowania jest niepotrzebnie wysokie zużycie energii oraz obniżenie komfortu.