Wyposażenie dodatkowe
LULH 315 o – Dane techniczne