Wyposażenie dodatkowe

LULH 315 o – Dane techniczne