Czy okna mogą być nadal otwarte, gdy korzystam z systemu wentylacyjnego?

Tak, okna mogą być nadal ot-warte. Poza sezonem grzew-czym i tak nie jest to żadnym problemem. Jeśli używasz ogrzewania, to wiesz, że straty ciepła z wentylacji są niemo-żliwe do obliczenia. Powierzchnie grzewcze mogą rzeczywiście zrekompensować w pewnym stopniu dodatkowe straty ciepła z wentylacji, ale nie bez ograniczeń.