Wyposażenie dodatkowe
LSWP 315-1.5 SG – Dane techniczne