Wyposażenie dodatkowe

AWG 160 R – Dane techniczne