Usuwanie starego sprzętu elektrycznego

Sprzętu oznaczonego "przekreślonym pojemnikiem na kółkach" nie należy wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne. Jest zbierany oddzielnie i odpowiednio utylizowany. Odpowiedzialne za to są firmy posiadające uprawnienia do odbioru. Osiągając wysoki poziom recyklingu wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska.

Sprzęt gospodarstwa domowego z prywatnych gospodarstw może być odbierany bezpłatnie i transportowany do lokalnych punktów zbiórki. Dzięki systemowi odzysku, są osiągane wysokie poziomy recyklingu materiałów w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów.

W ten sposób razem w znacznym stopniu przyczyniamy się do ochrony środowiska.

 

Punkty zbiórki elektroodpadów