Opakowania transportowe

STIEBEL ELTRON Polska prowadzi sprawozdania o wprowadzonych opakowaniach, natomiast nie prowadzi odbioru samych opakowań, ponieważ nie zawierają one substancji niebezpiecznych takich, jak na przykład rtęć, ołów.

Utylizacja opakowań transportowych odbywa się indywidualnie przez Konsumenta poprzez segregację odpadów: karton, tworzywo sztuczne (folia, styropian), drewno (np. palety).

Dzięki takiemu systemowi odzysku, wysokie poziomy recyklingu materiałów są osiągane w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Razem w znacznym stopniu przyczyniamy się do ochrony środowiska.