Zwrot baterii

Konsumenci są zobowiązani do utylizacji zużytych baterii w punktach zajmujących się zbieraniem lub usuwaniem odpadów (np. punkty lokalne punkty zbiórki lub zakłady przetwarzania). System odzysku stanowi ważny wkład w recykling surowców wtórnych, a tym samym w bardziej zrównoważony rozwój. Jednocześnie zapewnia profesjonalne i przyjazne dla środowiska usuwanie odpadów resztkowych i niebezpiecznych.

Podstawa prawna

Przepisy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (z późniejszymi zmianami).