Jakie są koszty eksploatacji i konserwacji systemu kolektorów słonecznych?

Koszty eksploatacji i konserwacji systemów solarnych są stosunkowo niskie. Jednak, podobnie jak inne systemy grzewcze, kolektory słoneczne powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane. Sterowanie, urządzenia zabezpieczające oraz zbiorniki solarne należy sprawdzić pod kątem prawidłowego funkcjonowania. Ponadto elementy systemu narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą być sprawdzone pod względem ich właściwego stanu, a płyn grzewczy musi zostać przetestowany w celu ochrony przed zamarzaniem. W przypadku słonecznych systemów grzewczych można to niedrogo powiązać z coroczną konserwacją kotła.