Do czego są zobowiązani Sprzedawcy?

Sprzedawcy muszą dopilnować, aby wymóg etykietowania był spełniony. To oznacza, że dwa lata po dacie wejścia w życie, urządzenia prezentowane w miejscu sprzedaży powinny posiadać etykietę w widocznym miejscu, z przodu. Informacje zawarte na etykiecie powinny być brane pod uwagę we wszelkich reklamach i dokumentach technicznych.