Czy modernizacja budynku za pomocą pieców akumulacyjnych jest kosztowna?

Stosunkowo duże urządzenia do akumulacji ciepła z lat 60-tych i 70-tych można bez większych kosztów zastąpić nowoczesnymi, bardziej kompaktowymi urządzeniami z inteligentnym sterowaniem. Wymiana może odbywać się sukcesywnie, w krótkim czasie, bez jakichkolwiek uciążliwych warunków dla użytkowników.