Czy istnieje oficjalny dokument potwierdzający zgodność z normami ErP?

Nie ma oddzielnego dokumentu potwierdzającego zgodność z normą ErP. Producent wystawia deklarację CE, która jest prawnie wymagana dla każdego produktu. Każdy producent deklaruje zgodność z dyrektywą dla danego produktu. Jeżeli urządzenie nie spełnia wymogów ErP, nie może być znakowane znakiem CE i nie może być sprzedawane na terenie UE.