Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.

Modernizacja

W ramach modermizacji systemu grzewczego w obiekcie wykonano nowoczesny i ekologiczny system grzewczy oparty na gruntowych pompach ciepła.

Zastosowane rozwiązanie

Celem projektu było przygotowanie i wykonanie systemu grzewczego, który spełni zadania ogrzewania hali sportowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Wykorzystano kaskadowy układ trzech pomp ciepła solanka-woda WPF 52. Dolnym źródłem są kolektory pionowe. Wykonano 45 odwiertów po 98 mb każdy.

Na potrzeby magazynowania ciepła oraz wsparcia procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej pompy połączono z dwoma zasobnikami buforowymi SBP 1000 E oraz z pojemnościowym ogrzewaczem wody SHO AC 1000.