Świetlica Mazurowice...

… czyli najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu OZE.

Budowa świetlicy w Mazurowicach i Rusku była możliwa dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach budowy nowej świetlicy w roku 2020 podjęto decyzję o instalacji rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Po wykonaniu wyliczeń na zapotrzebowanie budynku o powierzchni ponad 440m2 dobrano urządzenia dostosowane do potrzeb powstałego budynku.

Zastosowany system grzewczy

W celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej, świeżego powietrza jak i ogrzania świetlicy, na antresoli  zamontowano urządzenia klasy Premium:

  • kompaktowe urządzenie z funkcjami wentylacji, ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i chłodzenia LWZ 8 CS Premium
  • wieża hydrauliczna HSBC 200
  • zasobnik buforowy o pojemności 400l – SBP 400 E
  • rekuperator VRC-W 400

Monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda HPA-O 8 CS Plus wraz została zainstalowana na zewnątrz budynku.